Kvaliteedipoliitika

Cranbalt eesmärgiks on olla:

Tuntud, kasumlik, moderne ja vastutustundlik kvaliteetsete toodete valmistaja ning teenuste pakkuja.

Ülalnimetatud eesmärkideni jõudmiseks kasutame:

 • Pidevat jälgimist ja juhtimissüsteemi parandamist saavutamaks maksimaalset jõudlust ja täitmaks EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007, EN 1090-1:2009+A1:2011, LST EN ISO 3834-3:2006 standardeid.
 • Keskendumist klientide vajadustele ja heade suhete hoidmist meie partnerite ja klientidega.
 • Töötajate kutsekvalifikatsiooni parandamist ja pädevust ning loominguliste lähenemiste edendamist töötajate hulgas, saavutamaks kvaliteeti ja keskkonnateadlikkust.
 • Tehniliste uuenduste rakendamist firmasiseselt, järgides keskkonnaalaseid eeskirju.
 • Ettevõtte käitamist vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuetele, rahvusvahelistele standarditele ja õigusnormidele, samuti muudele normatiivdokumentidele.
 • Ettevõtte keskkonnamõju hindamist ning reostuse ja õnnetuste ennetamise meetmete kasutamist.
 • Tööohutuse ja tervisekaitse tagamist töötajatele, kes osalevad mis tahes ettevõtte tegevuses või muudes organisatsioonides, kes tegutsevad ettevõtte nimel.
 • Töökeskkonna ja ettevõtte tingimuste pidevat parandamist, vähendades kahjulikke ja ohtlikke riskitegureid.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse meetmete rakendamist, vältimaks töötajate tervise ohustamist läbi ohuriskide ja võimalike juhtumite.

Cranbalti saavutused:

 • ISO 9001:2015 Kvaliteedijuhtimissüsteemi standard
 • ISO 14001:2015 Keskkonnajuhtimissüsteemide standard
 • OHSAS 18001 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standard
 • Inspecta EN 1090-1:2009 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamise standard
 • Inspecta ISO 3834-3:2006 Metallide sulakeevituse kvaliteedinõuete standard
 • Püsiseire luba potentsiaalselt ohtlike seadmete osas