Kvaliteedipoliitika

Cranbalt eesmärgiks on olla:

Tuntud, kasumlik, moderne ja vastutustundlik kvaliteetsete toodete valmistaja ning teenuste pakkuja.

Ülalnimetatud eesmärkideni jõudmiseks kasutame:

 • Jälgida ja täiustada pidevalt juhtimissüsteemi, et saavutada maksimaalne tulemuslikkus ja vastavus ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, EN 1090-1:2009+A1:2011, LST EN ISO 3834-3:2006 standarditele;
 • Tegevuses orienteeruda klientide vajadustele, hoida häid suhteid kõigi huvitatud pooltega;
 • Tõsta töötajate kvalifikatsiooni ja pädevust, edendada töötajate tööalast initsiatiivi;
 • Rakendada ettevõttes integreeritud juhtimissüsteemi tulemuslikkust parandavaid tehnilisi uuendusi ja töökorralduse meetodeid: töö kvaliteeti parandavaid, keskkonnale negatiivset mõju vähendavaid ja turvalisemaid ning kergemaid töötingimusi tagavaid;
 • Teostada pidevalt keskkonnareostuse ning tööohutuse ja töötervishoiualaste vigastuste ja haiguste ennetamist;
 • Tegutseda vastavalt kliendi nõuetele, kehtivatele Leedu Vabariigi õigusaktidele, standarditele, muude vastuvõetud normatiivdokumentide nõuetele.
 • Tööohutuse ja tervisekaitse tagamist töötajatele, kes osalevad mis tahes ettevõtte tegevuses või muudes organisatsioonides, kes tegutsevad ettevõtte nimel.
 • Töökeskkonna ja ettevõtte tingimuste pidevat parandamist, vähendades kahjulikke ja ohtlikke riskitegureid.

Cranbalti saavutused:

 • ISO 9001:2015 Kvaliteedijuhtimissüsteemi standard
 • ISO 14001:2015 Keskkonnajuhtimissüsteemide standard
 • ISO 45001:2018 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standard
 • Kiwa Inspecta EN 1090-1:2009 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamise standard
 • Kiwa Inspecta ISO 3834-3:2006 Metallide sulakeevituse kvaliteedinõuete standard
 • Püsiseire luba potentsiaalselt ohtlike seadmete osas