Kokybės politika ir pasiekimai

Atliktų projektų sąrašas atskleidžia ilgametę patirtį bei profesionalumą atlienkant įvairaus tipo užsakymus

Siekiame

Būti žinoma, pelninga, modernia ir atsakinga, gaminančia aukštos kokybės produktus ir teikiančia kokybiškas paslaugas įmone.

Siekdami šių tikslų mes įsipareigojame:

 • Nuolat prižiūrėti ir tobulinti vadybos sistemą, siekiant maksimalaus rezultatyvumo ir atitikimo LST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007, EN 1090-1:2009+A1:2011, LST EN ISO 3834-3:2006 standartams;
 • Veikloje orientuotis į klientų poreikius, palaikyti gerus tarpusavio santykius su partneriais ir užsakovais;
 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti darbuotojų kūrybinę iniciatyvą, taip siekiant kokybiškų rezultatų bei aplinkosauginio sąmoningumo;
 • Diegti įmonėje technines naujoves, laikantis griežtų aplinkosaugos reikalavimų;
 • Vykdyti veiklą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos, tarptautinių teisės aktų, standartų, kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų;
 • Veikloje vertinti savo daromą poveikį aplinkai ir taikyti taršos ir avarijų prevencijos priemones;
 • Saugoti darbuotojų sveikatą vykdant bet kurią įmonės ar kitų organizacijų, veikiančių mūsų vardu, veiklą;
 • Nuolat gerinti darbo aplinką ir sąlygas įmonėje, mažinant kenksmingus ir pavojingus rizikos veiksnius;
 • Darbinėje veikloje taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, išvengiant incidentų bei rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai.

Cranbalt pasiekimai:

 • ISO 9001:2015 – kokybės vadybos standartas.
 • ISO 14001:2015 – aplinkos apsaugos standartas.
 • OHSAS 18001 – darbuotojų saugos sveikatos standartas.
 • Inspecta EN1090-1:2009 – plieno konstrukcijų gamybos standartas.
 • Inspecta ISO 3834-3:2006 – metalų suvirinimo kokybės standartas.
 • Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija.