Kokybės politika ir pasiekimai

Atliktų projektų sąrašas atskleidžia ilgametę patirtį bei profesionalumą atlienkant įvairaus tipo užsakymus

Siekiame

Būti žinoma, pelninga, modernia ir atsakinga, gaminančia aukštos kokybės produktus ir teikiančia kokybiškas paslaugas įmone.

Siekdami šių tikslų mes įsipareigojame:

 • Nuolat prižiūrėti ir tobulinti vadybos sistemą, siekiant maksimalaus rezultatyvumo ir atitikimo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018, EN 1090-1:2009+A1:2011, LST EN ISO 3834-3:2006 standartams;
 • Veikloje orientuotis į klientų poreikius, palaikyti gerus tarpusavio santykius su visomis suinteresuotomis šalimis;
 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti darbuotojų darbinę iniciatyvą;
 • Diegti įmonėje technines naujoves ir darbų organizavimo metodus, gerinančius integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą: gerinančius darbų kokybę, mažinančius neigiamą poveikį aplinkai ir užtikrinančius saugesnes ir lengvesnes darbo sąlygas;
 • Nuolat vykdyti aplinkos apsaugos taršos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sužeidimų ir susirgimų prevenciją;
 • Vykdyti veiklą, laikantis kliento reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, standartų, kitų prisiimtų normatyvinių dokumentų reikalavimų;
 • Veikloje vertinti savo daromą poveikį aplinkai ir taikyti taršos ir avarijų prevencijos priemones;
 • Saugoti darbuotojų sveikatą vykdant bet kurią įmonės ar kitų organizacijų, veikiančių mūsų vardu, veiklą;
 • Nuolat gerinti darbo aplinką ir sąlygas įmonėje, mažinant kenksmingus ir pavojingus rizikos veiksnius;
 • Darbinėje veikloje taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, išvengiant incidentų bei rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai.

Cranbalt pasiekimai:

 • ISO 9001:2015 – kokybės vadybos standartas.
 • ISO 14001:2015 – aplinkos apsaugos standartas.
 • ISO 45001:2018 – darbuotojų saugos sveikatos standartas.
 • Kiwa Inspecta EN1090-1:2009 – plieno konstrukcijų gamybos standartas.
 • Kiwa Inspecta ISO 3834-3:2006 – metalų suvirinimo kokybės standartas.
 • Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija.