Kvalitetspolicy

En hel lista över slutförda projekt bekräftar om vår mångåriga erfarenhet och skicklighet att utföra olika beställningar

Vi strävar efter

Vara välkänt, lönsamt, modernt och ansvarigt företag, som levererar den högsta kvalité på produkter och tjänster.

För att uppfylla ovanstående mål, förbinder vi oss:

 • underhålla och förbättra vårt ledningssystem ständigt, sträva efter maximala resultat med att motsvaraLST EN 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015,  OHSAS 18001:2007,  EN 1090-1:2009+A1:2011, LST EN ISO 3834-3:2006 standarder.
 • I verksamheten rikta oss till kundernas behov och behålla goda relationer med dem och våra partner.
 • Satsa på kompetens- och behörighetsutveckling till våra anställda, uppskatta deras kreativitet, sträva efter en hög kvalité och miljömedvetenhet.
 • Implementera tekniska innovationer utan att bryta miljöskyddsreglerna.
 • Bedriva verksamheten enligt gällande lagstiftning i Republiken Litauen, internationella standarder och regler, samt andra normativa dokument.
 • Bedöma företagets miljöpåverkan och använda utsläpp- och olycksförebyggande åtgärder.
 • Prioritera hälsoskydd för arbetstagare i vår verksamhet eller andra organisationer som agerar på bolagets vägnar.
 • Förbättra ständigt arbetsmiljön och förutsättningar i företaget genom att minska skadliga och farliga riskfaktorer.
 • Praktisera säkerhet på jobbet och hälsoförebyggande åtgärder genom att undvika säkerhetsrisker och incidenter.

Cranbaltcertifiering:

 • ISO 9001:2015 – Ledningssystem för kvalitet
 • ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem – Krav och vägledning
 • OHSAS 18001 – Ledningssystem för arbetsmiljö
 • Inspecta EN 1090-1:2009 – utförande av stål standard
 • Inspecta ISO 3834-3:2006 – Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material
 • Licens för oavbruten övervakning av potentiellt farliga material.