Kvalitetspolicy

En hel lista över slutförda projekt bekräftar om vår mångåriga erfarenhet och skicklighet att utföra olika beställningar

Vi strävar efter

Vara välkänt, lönsamt, modernt och ansvarigt företag, som levererar den högsta kvalité på produkter och tjänster.

För att uppfylla ovanstående mål, förbinder vi oss:

 • Underhålla och förbättra kontinuerligt ledningssystemet för att uppnå maximal prestanda och överensstämmelse med ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, EN 1090-1: 2009 + A1: 2011, LST EN ISO 3834-3: 2006-standarder;
 • Att fokusera på kundernas behov, att upprätthålla goda ömsesidiga relationer med alla berörda parter;
 • Att höja de anställdas kvalifikationer och kompetens, att främja anställdas arbetsinitiativ;
 • Att implementera tekniska innovationer och arbetsorganisationsmetoder i företaget, som förbättrar effektiviteten i det integrerade ledningssystemet: förbättra arbetskvalitet, minska den negativa miljöpåverkan och säkerställa säkrare och enklare arbetsförhållanden;
 • Ständigt utföra förebyggande åtgärder beträffande miljöföroreningar, personskador och sjukdomar;
 • Att utföra aktiviteter i enlighet med kundens krav, Republiken Litauens gällande rättsakter, standarder och krav i andra normativa dokument;
 • Bedöma företagets miljöpåverkan och använda utsläpp- och olycksförebyggande åtgärder;
 • Prioritera hälsoskydd för arbetstagare i vår verksamhet eller andra organisationer som agerar på bolagets vägnar;
 • Förbättra ständigt arbetsmiljön och förutsättningar i företaget genom att minska skadliga och farliga riskfaktorer;
 • Praktisera säkerhet på jobbet och hälsoförebyggande åtgärder genom att undvika säkerhetsrisker och incidenter.

Cranbaltcertifiering:

 • ISO 9001:2015 – Ledningssystem för kvalitet
 • ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem – Krav och vägledning
 • ISO 45001:2018 – Ledningssystem för arbetsmiljö
 • Kiwa Inspecta EN 1090-1:2009 – utförande av stål standard
 • Kiwa Inspecta ISO 3834-3:2006 – Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material
 • Licens för oavbruten övervakning av potentiellt farliga material.