Sasniegumi

Realizētie projekti apliecina daudzo gadu pieredzi un kompetenci dažādu klientu vajadzību īstenošanā.

Tiecamies

Būt labi atpazīstams, pelnošs, moderns un atbildīgs uzņēmums, kas ražo augstas kvalitātes produktus un sniedz kvalitatīvus pakalpojumus.

Lai sasniegtu šos mērķus, mēs apņemamies:

 • veikt regulārus monitoringus un pilnveidot vadības sistēmas, tādējādi tiecoties pēc maksimāliem rezultātiem un atbilstības EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, EN 1090-1:2009+A1:2011, LST EN ISO 3834-3:2006 standartiem;
 • savā darbībā orientēties uz klientu vajadzībām un uzturēt labas attiecības ar mūsu sadarbības partneriem un pasūtītājiem;
 • celt darbinieku profesionālo kvalifikāciju un kompetenci un veicināt radošumu darbinieku vidū, tādējādi sniedzoties pēc kvalitatīviem rezultātiem un apkārtējās vides apziņas;
 • uzņēmumā ieviest arvien jaunas inovācijas tehniskajā jomā, tajā pat laikā ievērojot stingras vides aizsardzības prasības;
 • vadīt biznesu, ievērojot spēkā esošo Lietuvas Republikas, starptautisko tiesību aktu, standartu un citu normatīvo aktu prasības;
 • sekot līdzi tam, kādu ietekmi uzņēmuma darbība atstāj uz apkārtējo vidi un pielāgot  attiecīgus piesārņojuma un avāriju novēršanas līdzekļus;
 • nodrošināt darba drošību un saudzēt darbinieku veselību, veicot jebkuru darbību, kas saistīta ar mūsu uzņēmumu vai kādu citu organizāciju, kas darbojas mūsu vārdā;
 • regulāri rūpēties par darba vidi un darba apstākļiem uzņēmumā, samazinot kaitīgos un bīstamos riska faktorus;
 • biznesa darbībā praktizēt darbinieku veselības un drošības preventīvos līdzekļus, lai novērstu iespējamos incidentus un riskus darbinieku veselībai un drošībai.

Cranbalt sasniegumi:

 • ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas standarts
 • ISO 14001:2015 vides vadības sistēmas standarts
 • OHSAS 18001 drošības un veselības integrētās vadības sistēmas standarts
 • Inspecta EN 1090-1:2009 tērauda nesošo konstrukciju ražošanas standarts
 • Inspecta ISO 3834-3:2006 metāla metināšanas kvalitātes standarts
 • Licence potenciāli bīstamu iekārtu ilgstošai uzraudzībai