Sasniegumi

Realizētie projekti apliecina daudzo gadu pieredzi un kompetenci dažādu klientu vajadzību īstenošanā.

Tiecamies

Būt labi atpazīstams, pelnošs, moderns un atbildīgs uzņēmums, kas ražo augstas kvalitātes produktus un sniedz kvalitatīvus pakalpojumus.

Lai sasniegtu šos mērķus, mēs apņemamies:

 • Pastāvīgi uzturēt un pilnveidot vadības sistēmu, lai panāktu maksimālu rezultativitāti un atbilstību ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, EN 1090-1:2009+A1:2011, LST EN ISO 3834-3:2006 standartiem.
 • Darbībā orientēties uz klientu vajadzībām, uzturēt labas savstarpējās attiecības ar visām ieinteresētajām pusēm.
 • Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un kompetenci, veicināt darbinieku darba iniciatīvu.
 • Uzņēmumā ieviest tehniskos jaunumus un darbu organizēšanas metodes, kas uzlabo integrētās vadības sistēmas rezultativitāti: darbu kvalitātes uzlabošana, negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana un drošāku un vieglāku darba apstākļu nodrošināšana.
 • Pastāvīgi īstenot vides piesārņojuma, saslimstības un kaitējuma darbinieku drošībai un veselībai profilaksi.
 • Īstenot darbību, ievērojot klienta prasības, spēkā esošo Lietuvas Republikas tiesību aktu, standartu un citu saistošo normatīvo dokumentu prasības.
 • sekot līdzi tam, kādu ietekmi uzņēmuma darbība atstāj uz apkārtējo vidi un pielāgot  attiecīgus piesārņojuma un avāriju novēršanas līdzekļus.
 • nodrošināt darba drošību un saudzēt darbinieku veselību, veicot jebkuru darbību, kas saistīta ar mūsu uzņēmumu vai kādu citu organizāciju, kas darbojas mūsu vārdā.
 • regulāri rūpēties par darba vidi un darba apstākļiem uzņēmumā, samazinot kaitīgos un bīstamos riska faktorus;
 • biznesa darbībā praktizēt darbinieku veselības un drošības preventīvos līdzekļus, lai novērstu iespējamos incidentus un riskus darbinieku veselībai un drošībai.

Cranbalt sasniegumi:

 • ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas standarts
 • ISO 14001:2015 vides vadības sistēmas standarts
 • ISO 45001:2018  drošības un veselības integrētās vadības sistēmas standarts
 • Kiwa Inspecta EN 1090-1:2009 tērauda nesošo konstrukciju ražošanas standarts
 • Kiwa Inspecta ISO 3834-3:2006 metāla metināšanas kvalitātes standarts
 • Licence potenciāli bīstamu iekārtu ilgstošai uzraudzībai