Terasstruktuuride tootmine

Terasstruktuuride konstrueerimine, tootmine ja paigaldamine. Me toodame erineva proportsiooniga kohandatud teraskonstruktsioone.
Terasstruktuuride tootmine

Terasstruktuuride konstrueerimine, tootmine ja paigaldamine on üks Cranbalti poolt pakutud lisateenustest. Me toodame erineva proportsiooniga kohandatud teraskonstruktsioone.

Kõrge töötase on ettevõttes tagatud kvaliteedijuhtimissüsteemiga (EN ISO 9001:2008) ja keskkonnajuhtimissüsteemiga (EN ISO 14001:2005). Keevitamistöid ja terasetöid sooritatakse vastavalt EN ISO 3834-3:2006 ja EN 1090-1:2009+A1:2001 standarditele.

Ettevõtte tooted on varustatud vastavusdeklaratsiooniga ja muude kvaliteeti tõendavate dokumentidega.