Tillverkning av portalkranar

Portalkranar monteras på spår som är installerade i markplan. Semiportalkranar löper på ett spår i markplan och ett spår i höjd med traversbalken.

Tillverkning av portalkranar

Portal- eller gantrykran som de också kallas, monteras på en markbunden räls. Jämför man detta med halvportalkranar som bara har en sida, så monteras denna typ av kran istället på en upphöjd räls.
Våra portalkranar har en lyftkapacitet på 100 ton och en spännvidd som är upp till 40 meter. Sedan är också lyfthöjden på våra portalkranar 15 meter.

Våra bockkranar kommer i två olika format, antingen som enbalkade eller dubbelbalkade. Ni kan också välja om kranarna ska komma med eller utan svängkran.

Kranarna används främst för lasta och lossa olika typer av gods i hamnar. Men de förekommer också i olika typer av lagerhallar och på järnvägsstationer. De klarar såväl inom- som utomhusbruk i väderförhållande som sträcker sig från -20° upp till 40°.

Bockkranarna kan manövreras med en styranordning som har kabelanslutning, från kranhytten eller med en fjärrkontroll. Dessutom finns det möjlighet att lägga till flera kontroller genom att byta mellan olika lägen. Kranens drift kan vara manuell, halvautomatisk eller helautomatisk.

Portalkranen monteras efter era önskemål och går att få installerad med en krok, grip, magnet- eller vakuumlyft.

Kranarna kan dessutom utrustas med en eller två trallor. Trallorna kan innehålla en primär- eller hjälphissfunktion. Dem största fördelarna med denna typ av kran är:

  • Möjlighet att monteras i långa öppna ytor
  • Stabilitet
  • Bred spännvidd
  • Hög hastighet

Det går även att specialbeställa plattformar med extra lyftanordningar. Vi tillverkar även explosionssäkra kranar efter önskemål.

 

1. Lyftkapacitet Q = max 100 t
2. Spännvidd La = max 40 m
3. Bas A = beroende av La
4. Kroklyfthöjd H = max 50 m
5. Krok i extrema positioner L1 och L2 = beroende av telferkonstruktion
6. Avstånd mellan räls och balk H1 = beroende av kranskonstruktion
7. Driftläge, (FEM / ISO 4301 / 1) från 1Am (M3) till 4m (M7)
8. Drifthastigheter:
– lyfthastighet max 20 / min 0,5 m / min
– tralla 20 / 5 m/min
– traverskran max 100 / min 8 m/min
9. Strömförsörjning 400 V
10. Styrspänning 48 V
11. Frekvens 50 Hz
12. Drifttemperatur -20 C till +40 C
13. Krankontroll från kranhytten, via kabelanslutning eller radio