Tillverkning av portalkranar

Portalkranar monteras på spår som är installerade i markplan. Semiportalkranar löper på ett spår i markplan och ett spår i höjd med traversbalken.

Tillverkning av portalkranar

Portalkran är monterad på ett markbunden räls, medan halvportalkran har ena sidan monterad på ett upphöjt räls. Max lyftkapacitetär upp till 100 t, max spännvidd upp till 40 m, lyfthöjd kan vara upp till 15m. Bockkran kar vara enbalkad eller dubbelbalkad och med svängkranar eller utan.

Dessa kranar används för lastning/lossning, arbete i olika lager, på järnvägsstationer och hamnar. Dem är anpassade för inom- och utomhusbruk, omgivande temperaturen kan växla mellan -20 C – +40 C.

Bockkran kan manövreras med en styranordning som har kabelanslutning, från kranhytten eller med en radio fjärrkontroll. Dessutom är flera kontroller möjliga genom att byta från ett till ett annat läge. Kranens drift kan vara manuell, halvautomatisk eller helautomatisk.

Portalkran kan vara monterad som conteinerportalkran eller kombinerad efter behov: med krok, griper, magnet- och vakuumlyftare.

Dem kan även utrustas med en eller två trallor. Trallorna kan innehålla en primär- eller hjälphissfunktion. Dem största fördelarna med denna typ av kranar är möjlighet att montera dem i långa öppna ytor, stabilitet, stor spännvidd och hög hastighet.

Anpassade plattformar, extra lyftanordningar kan monteras på en portalkran vid önskemål. Vi kan även tillverka explosionssäkra kranar.

1. Lyftkapacitet Q = max 100 t
2. Spännvidd La = max 40 m
3. Bas A = beroende av La
4. Kroklyfthöjd H = max 50 m
5. Krok i extrema positioner L1 och L2 = beroende av telferkonstruktion
6. Avstånd mellan räls och balk H1 = beroende av kranskonstruktion
7. Driftläge, (FEM / ISO 4301 / 1) från 1Am (M3) till 4m (M7)
8. Drifthastigheter:
– lyfthastighet max 20 / min 0,5 m / min
– tralla 20 / 5 m/min
– traverskran max 100 / min 8 m/min
9. Strömförsörjning 400 V
10. Styrspänning 48 V
11. Frekvens 50 Hz
12. Drifttemperatur -20 C till +40 C
13. Krankontroll från kranhytten, via kabelanslutning eller radio