Tillverkning svängkranar

En svängkran är ett utmärkt val för snabbare arbetsprocesser i produktionslinjer, arbetsstationer, verkstäder och lager.

Tillverkning av svängkranar

Fördelarna med dessa svängkranar är en snabb montering och ett enkelt underhåll. Dem kan ha manuell eller motoriserad manövrering. Arbetet kan utföras inom svängkranens armlängd. Max armlängd är upp till 7m, max lyftkapacitet är upp till 5 ton. Dem är anpassade för inom- och utomhusbruk, omgivande temperaturen kan växla mellan -20 C – +40 C.

Cranbalt erbjuder två olika modeller av svängkranar: pelarsvängkranar, som monteras enkelt direkt i golvet/betonggolvet och väggsvängkranar, som monteras på en vägg eller pelare med anpassade fästen.

Pelarsvängkranar passar bra för gods förflyttning både inom- och utomhus. Väggsvängkranar är bra anpassade till mer trånga lokaler med många andra anordningar i närheten.

Svängkranar kan garantera minimimått och maximal användning av utrymme.

1. Lyftkapacitet Q = max 5 t
2. Armlängd L = max 7 m
3. Utliggning La = beror på telferkonstruktion
4. Bygghöjd H = beror på byggnadens höjd
5. Kroklyfthöjd H1 = beror på kran- och telferkonstruktion
6. Driftläge: från 1Am (M3) till 4m (M7)
7. Drifthastigheter:
– lyfthastighet max 8 / min 0,5 m / min
– löpvagn manuell eller 14/7m/min
– kranarm manövrering manuell eller m/min
8. Strömförsörjning 400 V
9. Styrspänning 48 V
10. Frekvens 50 Hz
11. Drifttemperatur -20ºC ÷ +40ºC
12. Krankontroll via kabelanslutning eller radio