Tillverkare av tvåbalkstravers

Dubbelbalkad traverskran kan enkelt transportera tunga laster som väger upp till 200 ton och kan användas både inom- och utomhus.

Tillverkare av tvåbalkstravers

Med hjälp av räls kan dubbelbalkad traverskran enkelt transportera massiva laster som väger upp till 200 ton. Spännvidd kan vara upp till 40 meter och max lyfthöjd upp till 50 meter, anpassade för inom- och utomhusbruk, omgivande temperaturen kan växla mellan -20 C – +40 C. Tvåbalkstraver har hög motståndskraft mot horisontella belastningar.

Tvåbalkstravers kan manövreras med en styranordning som har kabelanslutning eller med en radio fjärrkontroll. Dessutom är flera kontroller möjliga genom att byta från ett till ett annat läge. Traversen kan vara monterad med en eller två telfraroch kombineras efter behov: med krok, griper, magnet- och vakuumlyftare.

Tvåbalkstraversens drift kan vara manuell, halvautomatisk eller helautomatisk.

Anpassade plattformar, extra lyftanordningar kan monteras på en traverskran vid önskemål. Vi kan även tillverka explosionssäkra traverser.

1. Lyftkapacitet Q = max 200 t
2. Spännvidd La = max 40 m
3. Bas A = beroende av La
4. Kroklyfthöjd H = max 50 m
5. Krok i extrema positioner L1 och L2 = beroende av telferkonstruktion
6. Avstånd mellan räls och krok H1 = beroende av balk- och telferkonstruktion
7. Avstånd mellan räls och balk H2 = beroende av balk- och löpvagnskonstruktion
8. Driftläge, (FEM / ISO 4301 / 1) från 1Am (M3) till 4m (M7)
9. Drifthastigheter:
– lyfthastighet max 20 / min 0,5 m / min
– löpvagn 20 / 5 m/min
– traverskran max 100 / min 8 m/min
10. Strömförsörjning 400 V
11. Styrspänning 48 V
12. Frekvens 50 Hz
13. Drifttemperatur -20 C till +40 C
14. Krankontroll från kranhytten, via kabelanslutning eller radio