Celtņu remonts

Celtņu labošana, modernizācija un monitorings.

Remonta pakalpojumi

repair

“Cranbalt” sniedz remonta pakalpojumus visu veidu celtņiem.

Uzņēmumā darbojas tikai augsti kvalificēti strādnieki, kuri:

  • veic celtņu modernizēšanu;
  • celtņa vadības režīmu var nomainīt uz pilnībā automātisku;
  • ievieš jaunus mehānismus un detaļas.

Mēs varam piedāvāt tādu tehnoloģiju ieviešanu jūsu ikdienā, kas sekotu līdzi celtņa parametriem, darba režīmam un darba laikam; varam veikt celtņu monitoringu, kā arī noteikt un brīdināt par laiku, kad nepieciešama eļļas maiņa vai celtņa apskate.