Svetsning av stålkonstruktioner

Vi kan tillverka olika individuella stålkonstruktioner medhjälp av svetsning.

Svetsning av stålkonstruktioner

En ytterligare tjänst som erbjuds av Cranbalt är design, tillverkning och installation av stålkonstruktioner.
Vi kan tillverka olika stålkonstruktioner enligt individuella önskemål.

Vi garanterar det högsta kvalitét på våra utförda produkter och det säkerställs av det installerade kvalitetssystemet (LST EN ISO 9001:2008) och miljöledningssystem (LST EN ISO 14001:2005). Smältsvetsning av metalliska material utförs enligt LST EN ISO 3834-3:2006 och stålkonstruktioner tillverkas enligt EN 1090-1:2009+A1:2001 standarder.

Dokument som certifierar kvalité följer tillverkade produkter.