Tillverkning av konstruktionselement

Design, tillverkning och installation av stålstrukturer.

Tillverkning av stålstrukturer

Vi tillverkar och installerar alla typer av metallkonstruktioner för byggnader. Våra metallkonstruktioner är certifierade och avsedda för industri samt bygg-och anläggningssektorn.

Vi erbjuder också ett stort utbud av konstruktionselement. Våra konstruktionselement används främst för att dela upp olika typer av byggnader i mindre funktionella delar. Alla våra element tillverkas enligt branschstandard som gör det enkelt att koppla ihop med andra konstruktionselement på ett bygge. Våra element tillverkas på beställning och efter tillverkning erbjuder vi även installation.

Hög kvalitet på arbetet säkerställs genom att företaget infört ett kvalitetssystem baserat på EN ISO 9001:2008 och ett miljöledningssystem baserat på EN ISO 14001:2005. Svetsning utförs enligt kraven i EN ISO 3834-3:2006 och stålstrukturer tillverkas enligt kraven i EN 1090-1:2009+A1: 2011.

EG försäkran om överensstämmelse och andra dokument kvalitetssäkrar företagets produktion.