Tillverkning av underhängande traverskranar

Underhängande traverskranar kan vara monterade där finns möjlighet att installera banor på befintliga takkonstruktioner.

Tillverkning av underhängande traverskranar

Underhängande traverskranar kan vara monterade där finns möjlighet att installera banor på befintliga takkonstruktioner. Kranens lyftkapacitet måste väljas med tanken på hur underhängande traverskranen ska belasta själva byggnaden.
Max lyftkapacitet kan vara upp till 10t, max spännvidd – upp till 24 m. Dem är uppdelade till en- eller tvåspännvidders underhängande traverskranar. Omgivande temperaturen kan växla mellan -20 C – +40 C.

Underhängande traverskranar kan manövreras med en styranordning som har kabelanslutning eller med en radio fjärrkontroll. Dessutom är flera kontroller möjliga genom att byta från ett till ett annat läge. Traversen kan vara monterad med en eller två telfrar.

Underhängande traverskranar kännetecknas som ekonomiska, enkla kranar, som garanterar mindre behov av ett stort utrymme och utnyttjar optimalt det befintliga. Dem kombineras efter behov: med krok, magnet- och vakuumlyftare.

1. Lyftkapacitet Q = max 10 t
2. Spännvidd La = max 24 m
3. Bas A = beroende av La
4. Svängarmens längd – höger Ld = max 1,5 m
5. Svängarmens längd – vänster Lk = max 1,5 m
6. Kroklyfthöjd H H = max 50 m
7. Krok i extrema positioner L1 och L2 = beroende av telferkonstruktion
8. Avstånd mellan räls och krok H1 = beroende av balk- och telferkonstruktion
9. Driftläge, (FEM / ISO 4301 / 1) från 1Am (M3) till 4m (M7)
10. Drifthastigheter:
– lifthastighet max 10 / min 0,5 m / min
– löpvagn 20 / 5 m/min
– traverskran max 40 / min 8 m/min
11. Strömförsörjning 400 V
12. Styrspänning 48 V
13. Frekvens 50 Hz
14. Drifttemperatur -20 C till +40 C
15. Krankontroll via kabelanslutning eller radio