Material- och konstruktionshissar

Materialhissar används för att på ett enkelt och säkert sätt lyfta och transportera last. Materialhissen kan lyfta lasten upp till 450kg.

No products at this time

ansökningsformulär

General information:

    Lastfakta: