Bostadsområde i Jönköping i Sverige

Jönköping , Sverige

  • Startdatum:
  • Slutdatum:
  • 2015
  • 2017

Garahovs, vilket är ett av dem största byggföretag i Sverige, valde att hyra våra tornkranar till det stora projektet.

Det var bestämt att använda 5 Terex 16t tornkranar.